Allt du behöver veta om radonmätning hemma

Allt du behöver veta om radonmätning hemma

Det är dags att mäta radon för att säkerställa en säker inomhusmiljö. Radonmätning bör göras under eldningssäsongen, från oktober till april, för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. 

Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken för lungcancer, som drabbar cirka 500 personer i Sverige varje år. En långtidsmätning på 60 dagar under perioden oktober till april är det säkraste sättet att mäta radon. Om du vill ha en snabb överblick, rekommenderas en korttidsmätning. Riktvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter över gränsvärdet. 

Du kan lätt göra en radonmätning i ditt hus eller villa. Vanligtvis kontrollerar du vardagsrummet och ett sovrum. Beställ radondosor, placera enligt instruktioner. När mätningen är klar, skicka tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du resultatet om det finns höga radonhalter eller inte.

Radon i inomhusluft kan komma från mark, byggmaterial och vatten. Markradon är den vanligaste källan. Blåbetong (blå lättbetong), som användes mellan 1929-1975, är den största källan bland byggmaterial och finns i ca 10% av bostäderna. Höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten är ovanliga, eftersom vattnet renas. Bergborrade brunnar kan dock ge vatten med höga radonhalter, vilket kan leda till höga halter i bostaden via vattenbruk. När vattnet avdunstar inomhus släpps en del av radonet ut i luften.

Radonhalten i ett hus varierar beroende på aktiviteten i huset, ventilationen, husets läge och vädret. Hur mycket man rör sig, värderar och ventilerar i huset samt vädret utomhus har alla en påverkan på radonhalten. Husets placering kan också påverka radonhalten. Det kan alltså  finnas radon i en bostad utan att man är medveten om det. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en ny radonmätning om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om man har gjort renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten.

Relaterad information
Radonmessen Deutschland

 

arvind