Mät radon i ditt hus

Mät radon i ditt hus

Att skapa ett säkert och hälsosamt hem är avgörande, särskilt när det kommer till osynliga hot som radon. Radon, en färglös och luktfri gas, är en naturligt förekommande gas som kan tränga in i ditt hem och utgöra en potentiell hälsorisk. För att säkerställa en trygg boendemiljö är det nödvändigt att förstå och övervaka radonhalten i ditt hus.

Radonmätning är det enda sättet att upptäcka och hantera radon. I Sverige är riktvärdet för radon i hus och allmänna lokaler satt till 200 Bq/m3. Att överskrida detta värde ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, med cirka 500 lungcancerfall varje år.

För att säkerställa en radonsäker livsmiljö erbjuder vi enkel och kostnadseffektiv radonmätning. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du själv utföra mätningen och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. 

Radon i hus och bostäder kan härstamma från olika källor, inklusive marken, byggmaterial som blåbetong, och hushållsvattnet. Markradon är den främsta källan och tränger in i huset genom otätheter i grundkonstruktionen. Blåbetong, som användes mellan 1929 och 1975, innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller. Cirka 400 000 bostäder i Sverige innehåller fortfarande detta material, särskilt i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Radon i hushållsvattnet blir ett problem vid användning av egenborrad brunn.

För att erhålla tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, med en mätperiod på minst två månader. Med mätdosor från vårt ackrediterade laboratorium kan du enkelt utföra mätningen själv. Beställ dosor, placera dem enligt instruktionerna, och skicka tillbaka dem för analys. Inom en vecka får du en detaljerad rapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej.

Vid behov kan en korttidsmätning utföras för snabba resultat. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar även ny radonmätning om det gått över ett decennium sedan senaste mätningen, vid renoveringar, köp/försäljning av bostad, byte av ventilation eller värmesystem, vid husbygge eller om du misstänker radonförekomst.

Långtidsmätning för den säkraste bedömningen:

En långtidsmätning under minst två månader är det säkraste sättet att få ett årsmedelvärde och bedöma exponeringen under normala levnadsvillkor. Beställ din radonmätning redan idag!

Relaterad information:
Das Radon Messgerät ist ein Gerät, welches die Konzentration von Radon in der Raumluft misst. Es gibt verschiedene Arten von Radon Messgeräten, darunter aktive und passive Radon Messgeräte. Diese Radon Messgeräte sind deshalb so wichtig, weil Radon nicht erkennbar ist. Man kann es weder sehen, riechen noch schmecken, aber dennoch kann es in der Luft vorhanden sein, möglicherweise sogar in erhöhter Konzentration. Eine langfristige Exposition gegenüber erhöhten Radonwerten kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, da Radon als krebserregend eingestuft ist. Denn gleich nach dem Rauchen ist Radon ist häufigste Ursache für Lungenkrebs. 

 

 

arvind