Dödsbostädning i Göteborg, Malmö och Stockholm

Dödsbostädning i Göteborg, Malmö och Stockholm

Dödsbostädning Göteborg, Stockholm och Malmö

Dödsbostädning av dödsbo i Göteborg samt Malmö och Stockholm. Avveckling efter dödsbo med Malmö städfirma. Komplett lösning, inklusive tömning och flyttning. Fastighetsstädning liknar i många avseenden vanlig städning, men till skillnad från städning är det inte en tjänst som kan tas med på RUT till SKV. I många fall måste även skyddas. Detta kan vara en stor uppgift och även en psykologiskt svår tid. Om du vill att dina saker ska tas om hand av proffs kan vi på Akutstäd hjälpa dig med alla praktiska detaljer. Självklart kan du också beställa allt du behöver inom dödsbo.

Dödsbo Stockholm hjälper er

Stockholm Dödsbohjälp – den kompletta lösningen Vad exakt som ingår i detta arbete kan variera mycket beroende på vem som är ansvarig. Under ett kostnadsfritt hembesök bedömer vi dina ägodelar och fastställer i vilken utsträckning som behöver överföras och omfattningen av arvet. Naturligtvis tar vi också hänsyn till dina behov och önskemål. Med vår mångåriga erfarenhet i branschen kan vi hjälpa dig med det praktiska arbetet med att organisera dina tillhörigheter snabbt och enkelt.

Helhetslösning dödsbo

Vi erbjuder en lösning från en enda källa för tömning, rengöring och flyttning av personliga och hushållsartiklar för välgörenhet. Vi erbjuder även sanering efter dödsboet. Vi börjar alltid processen med att organisera hushållsartiklar innan vi tömmer egendomen. Återanvändbara föremål doneras till välgörenhetsorganisationer, medan resten slängs på ett miljövänligt sätt på en återvinningscentral. Värdefulla föremål transporteras säkert till ett auktionshus för utvärdering och auktioneras sedan ut eller återlämnas efter eget gottfinnande.

Älskad går bort

När en älskad person går bort kan det ofta kännas överväldigande och svårt att berätta nyheten. Vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder en komplett lösning för att organisera, rengöra och desinficera den avlidnes tillhörigheter. Efter att huset har tömts tar vi hand om rengöringen av tillhörigheterna. Detta omfattar dammsugning, dammsugning, sopning, rengöring av köket (inklusive kylskåp, ugn, spis, fläktkåpa och skåp) och badrum (inklusive badkar och dusch) samt rengöring av fönster. Om det finns behov av ytterligare åtgärder som ibland förekommer i flerbostadshus, t.ex. målning, renovering eller luktborttagning, Det finns också möjligheter att låta dem utföra av vår egen personal eller underleverantörer.

Miljövänligt

Vi har en stark önskan att utföra arbetet på ett artigt, smidigt och miljövänligt sätt. Vi har kvalitetssäkring och ansvarsförsäkring och all vår personal är utbildad och utrustad för arbetet. Med många års erfarenhet förstår vi att det är en svår uppgift att organisera föremål, så vi utför vårt arbete med största respekt och ödmjukhet, så du kan vara säker på att dina föremål är i goda händer. Att sortera föremål är den enklaste uppgiften om de föremål som din älskade vill lämna kvar har redan hörts från hemmet, men vi förstår att så inte alltid är fallet. I sådana fall tar vi vår hand om dessa värdefulla föremål och är mycket försiktiga tills jobbet är klart. Vi har en stark önskan att utföra arbetet på ett artigt, smidigt och miljövänligt sätt.

Ansvarsförsäkring

Vi har kvalitetssäkring och ansvarsförsäkring och all vår personal är utbildad och utrustad för arbetet. Med många års erfarenhet förstår vi att det är en svår uppgift att organisera föremål, så vi utför vårt arbete med största respekt och ödmjukhet, så du kan vara säker på att dina föremål är i goda händer. Att sortera föremål är den enklaste uppgiften om de föremål som din älskade vill lämna kvar har redan hörts från hemmet, men vi förstår att så inte alltid är fallet. I sådana fall tar vi vår hand om dessa värdefulla föremål och är mycket försiktiga tills jobbet är klart. Försäkrade för 10 miljoner.

arvind